Wanneer werkt een deurwaarder?

Als je in aanmerking komt met een deurwaarder, is het altijd maar afwachten wanneer deze op de stoep staat. Velen hebben het idee dat de deurwaarder je ‘s nachts uit je bed kan oplichten om het een en ander mee te nemen. Dit is echter niet het geval. Hoe en wat worden hieronder uitgelegd.

Ambtshandelingen

De taken die een deurwaarder uitvoert, worden ambtshandeling genoemd. De ambtshandeling die een deurwaarder uitvoert zijn, volgens artikel 2 Gerechtdeuraarderswet:

  • het verrichten van dagvaardingen en andere betekeningen die behoren tot de rechtsingang of de constructie van gedingen;
  • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verder exploten;
  • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
  • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
  • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Werkzaamheden die direct samenhangen met wat hierboven beschreven is, worden ook bestempeld als ambtshandelingen.

Wat mag een deurwaarder niet?

Er zijn beperkingen in de bevoegdheden van een deurwaarder. Deze mag namelijk niet tussen 8 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s ochtends geen exploten betekenen.

Ook zijn er bepaalde dagen uitgesloten. In principe mogen er op zondagen en algemeen erkende feestdagen geen ambtshandelingen verricht worden. De algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en eerste een tweede kerstdag (25 en 26 december). Ook op eerste paas- en pinksterdag worden er geen ambtshandelingen uitgevoerd, dit zijn altijd zondagen. Verder zijn er nog dagen die niet altijd op dezelfde datum vallen, maar wel erkend worden als algemene feestdag. Dit zijn Goede Vrijdag, 24 en 31 december.

Andere uitzonderingen

Op de bovenstaande dagen mag een deurwaarder dus geen ambtshandelingen verrichten. Dat betekent echter niet dat een deurwaarder dan niks doet. Hij mag namelijk wel werk doen dat niet bestempeld is als ambtshandeling.

Ambtshandelingen mogen op bovenstaande dagen wel uitgevoerd worden wanneer de rechter hier toestemming voor geeft. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan spoed door een kort geding.

Voor meer informatie of vrijblijvende vragen over de werkzaamheden van Deurwaarderskantoor Jans & Hartman kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.