Home

Jans & Hartman, gerechtsdeurwaarders.

Om openstaande rekeningen te innen van weigerachtige debiteuren staan u twee trajecten ter beschikking: het buitengerechtelijke traject en het gerechtelijke traject. Jans & Hartman helpt u daarbij.

In eerste instantie in het buitengerechtelijke traject. Als dit niet volstaat, kan de rechter worden ingeschakeld. In dat geval zorgt Jans & Hartman ervoor, dat het gerechtelijk vonnis ten uitvoer wordt gebracht. Immers, als officieel ‘openbaar ambtenaar’ heeft Jans & Hartman de bevoegdheid om te dagvaarden en beslagleggingen en vonnissen uit te voeren.

Als gerechtsdeurwaarder pakt Jans & Hartman de zaken altijd doortastend en correct aan. In verreweg de meeste gevallen blijkt de stap naar de rechter dan ook niet nodig te zijn. In de praktijk is een brief of een bezoek van Jans & Hartman vaak al voldoende om uw debiteur ervan te overtuigen dat u serieus werk maakt van de incasso.