Deurwaarder

Wat doet een gerechtsdeurwaarder precies?

De taak van de gerechtsdeurwaarder is tweeledig. In de eerste plaats is hij een door de Kroon benoemd als openbaar ambtenaar, die belast is met de tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten en het doen van dagvaardingen en alle gerechtelijke aanzeggingen. Daarnaast is hij een zelfstandig ondernemer, die door bedrijven en organisaties kan worden ingeschakeld voor juridische adviezen en incasso-opdrachten.